You are currently browsing the monthly archive for ژوئیه 2010.

نشسته‌ام برای دخترم اسم انتخاب می‌کنم. خب نه بچه‌ای درکار است نه قرار است باشد فعلن. آدم است دیگر، گاهی دوست دارد بجای هر چیزی برای بچه‌های نداشته‌اش اسم انتخاب کند، گاهی کارهای آسان‌تری از زندگی در واقعیت بلد است. خیلی آسان‌تر

Advertisements