You are currently browsing the monthly archive for سپتامبر 2007.

گوش می دهم٬ می خواند : همراه شو عزیز … پرتابم می کند به سالهای دبیرستان. همراه بودیم. مگر نه ؟ کداممان فکر میکردیم در سرتاسر دنیا پرتابمان کنند ؟ از خواستن حرف نمیزنم. ولی هیچ کداممان فکر نمی کردیم روزی همه این صحنه ها با آهنگی از جلوی چشممان رد شود و خاطره ای که ازش باقی بماند از آن «درد مشترک»ی بسازد …

همین هفته پیش بود که نصفی از فامیل ِنه چندان بزرگمان در آن شهر پرخاطره٬ اینجا بودند. در خانه ای نسبتن آشنا دور هم بودیم٬ با آهنگهای آشنا و غذاهای آشنا .با زبان آشنا٬ خاطرات مشترک٬ آدمهای آشنا… و فکر می کردیم که شاید هیچ وقت احتیاجی به آن خاطرات «وطن اندود» کذایی نداشته باشیم…

چیزی که در همه-مان مشهود است این است که خو گرفته ایم به این سرزمین جدید با قوانین جدیدش. خو گرفته ایم به زبان عجیب غریبشان. خو گرفته ایم به زندگی بین همه نا آشناهایی که برایمان کم کم جا می افتد٬ ولی باور من این است که هنوز جایی در دنیا هست که من با خاطراتش آمیخته ام و همه-ی آنچه با آن بزرگ شده ام مفهومی را برایم می سازند که نمی دانم چگونه می توان با  کلمات توضیحش داد. ولی در همان شهر دوست نداشتنی ِ امروز٬ در همان اوضاعی که چشم اندازش امیدوار کننده نیست٬ چیزهایی نهفته است که نه تنها با خاطرات من ٬ بلکه با افکار روزمره-ی امروزم نیز اجین شده است. من تمام این حسها را٬ تمام «دردهای مشترک» را٬ تمام اشکهایی که هر از گاهی از سر دلتنگی و نگرانی میریزیم٬ همه آنچه آنجا جا گذاشته ایم را وطن می نامم. تمام گذشته ای که به آینده ام نیز گره خورده است…

پ.ن :تیتر٫ اولین جمله ای بود که بعد از دعوت نازی عزیز به ذهنم رسید ….

 

 

Advertisements

روز اولی که در زندگی ام پیدا شدی را خوب یادم است. یک خط بودی. یک نوشته . چند تا کلمه. و یک اسم. اسمی که تصویر دیگری داشت از چیزی که امروز دارد. اسمی که هنوز هم اگر همانجا ببینمش تصویرت همان است و نه اینی که گاهی در دو سانتی متری چشمهایم قرار می گیرد. طول کشید به تصویر جدیدت عادت کنم. می دانستی ؟

حالا با همان خطها دفاع می کنم از خودم و از تو. با همان خطها شمشیر را برای زندگی از رو بسته ام. با همان کلمات . و تو در دفترت می نشینی و یک لیوان شیر بزرگ می گذاری جلویت و رویش قهوه میپاشی و با برنامه ات کار می کنی و برایم با حروف بزرگِ برنامه ات می نویسی که عزیزم الان کار دارم. و من مطیعانه میگویم باشد و قطع می کنم ٬ به دیوار روبرویم خیره می شوم و  در ذهنم با همه-ی حرفها و کلمات و آدمها می جنگم برای همان تصویر. تا تصویرت را همان گونه که هست رسم کنم.

مدتی است زندگی با من در افتاده است. مدت زیادی نیست. ولی در افتاده. از سایه خودم هم می ترسم چه برسد به کلمات. مدتی است همه چیز به ظاهر خوب و آرام است و همه چیز طبق برنامه پیش می رود. و من حالا می دانم دلیل همه-ی تفاوتی که ذهن من با ظاهر زندگی دارد فقط تو هستی. ذهنم در یک هزارتو گیر کرده است. در یک هزارتویی که از شمشادهای بلند درست شده است. یک هزارتوی سبز. حالا میفهمم که این هزارتو با نبود تو حذف می شود و دشت برهنه ای ازش باقی می ماند. من فکر می کنم تو ارزش همه این پیچ و خمها را داری. نمی دانم چرا اینجا اینها را برایت نوشتم. ولی فکر می کنم هزارتویمان به زودی حل شود. می دانی که٬ وسط این هزارتو برج بلندی وجود دارد از تنه درختان. راه را که پیدا کنم٬ آن بالا می ایستم و از بالا به همه مسیر نگاه می کنم. بعد که پایین امدم میتوانم همه راه را سریع برگردم. فقط باید برجک درخت مانند را پیدا کنم و فکر می کنم خیلی نزدیکم. می بینمش.

لعنت بر آن کسی که در طالع من چیزی دید که نباید می دید. یعنی ثابت کردن اینکه اشتباه کرده است انقدر سخت است ؟

۱.دو روز است باران می بارد. فردا هم. پاییز با تمام وجودش در خانه مان دور می زند. هنوز حسش جدید است. هنوز طبیعت غافلگیرمان می کند… فرستادمشان خرید. نشسته ام کنار پنجره. در فکر قهوه ام و سوپی که قل قل می کند.دانه ها را با چشمهایم دنبال می کنم. چشمهایم می خورد به چترهای رنگارنگی که از بالا می بینم. آدمهایی که خودشان را جمع کرده اند و میدوند و صدای ماشینها روی زمین خیس. خوشحالم از باران. خوشحالم از  باد سرد و سوپ داغ و نشستن در خانه .

۲.فصل که عوض می شود مرا یاد گذشته ها می اندازد. یاد خودم می افتم و دانشگاهِ آن زمان و روزهای بارانی. یاد ضربه های باران روی شیشه ماشینم. فصل که عوض می شود خوشحالم. فصل که عوض می شود انگار همه چیز از روزمرگی اش در می آید. انگار می توانم بهتر فکر کنم. انگار این باران به موقع باریده است. خیلی به موقع.

۳.هدیه-ی عجیبی گرفتم از دوست اتریشی عجیب تری. حالا مهمان کوچکم می نوازد با این هدیه دوست داشتنی ام. می نوازد و صدایش می پیچد در خانه کوچکمان. شاید نام هدیه ام را گذاشتم نامهربانی ِ غیر منتظره یا یک چیزی در مایه های همان دورها آوایی است!

۴.نمی دانم خوانده اید داستان رومن گاری را : آن مردکی که از آن بلیطهایی داشت که هر قدر می خواهی می توانی در اروپا سوار قطار شوی و برای استفاده از بلیطش همه قطارها را پشت سرهم عوض می کرد ؟ بی هدف؟

اروپا بلایی سر آدم می آورد که در همین حد هراس انگیز است. مجبورت می کنند از کالاهایشان٬ سرویسهایشان آنقدر استفاده کنی که مخت معیوب شود. بعد عادت کنی به خریدهای  عجیب غریب. عادت کنی تمام پیشنهادها را بدون فکر انجام دهی . شاید ما را هم روزی مانند آن مردک ببندند به تخت که فریاد بزنیم از قطار عقب می مانیم و بلیطمان حرام می شود. شش ماه به پایان استفاده از حقوق زیر ۲۶ سالم باقی مانده …

۵. خالی شده ام. از نوشته. دلیلش را نمی دانم. فصلی است یا هر چه که هست در تلاشم با خودم.

۶. به دلیل نوستالژی-ای که تیتر برایم دارد ٬ اِسپین٬ اسپانیا٬ را به اتریش ٬ آستریا٬ تغییر نخواهم داد! **

** برگرفته از دوبله بانوی زیبای من– ۱۹۶۴